Følgende artikler er tilgængelige:

OSESLUKENE

 

AFLYST GRUNDET CORONA

Grundet den omsiggribende Corona virus, frygt etc, og for at udvise rettidig omhu 
har Dansk Grejsamler Klub truffet den ærgerlige, men nødvendige beslutning at aflyse loppemarkedet i Bellahøjhallen 18. april 2020.
Carsten Faber Fmd DGK

DGKs ordinære generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til DG’s ordinære generalforsamling i henhold til ved-tægterne

Lørdag 7. marts 2020 kl. 16.30

På Storebælt Camping & Feriecenter,

Storebæltsvej 85, 4220 Korsør

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Budget for kommende år, samt fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

På valg til bestyrelsen er:

Carsten Faber, Leo Thorup (begge modtager genvalg) og Flemming Ander-sen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår nyvalg af Brian Neer-gaard Hansen.

Bestyrelsessuppleant: Brian Neergaard Hansen er på valg. Hvis han vælges til bestyrelsen, skal der vælges en anden bestyrelsessuppleant..

På valg til andre poster:

Revisor: Jørn Rusted-Hansen (modtager genvalg).

Revisor-suppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Vest: Leo Thorup (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Øst:

7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt frem-sendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før generalfor-samlingen.

På bestyrelsens vegne

Carsten Faber

Korsør lørdag 7. marts 2020

Vores forsøg sidste år med et todages loppemarked var ikke den store suc-ces, så vi er tilbage med loppemarked bare en enkelt dag. Entreen er gratis, så når i forhåbentlig alle deler budskabet ang. loppemarkedet, så få endelig med, at selve entreen intet koster.

Selve konceptet bliver loppemarked som vi kender det. Det kommer som vanligt kun til at koste 100 kroner pr. bord. Bordbooking er som sædvanligt hos vores kasserer Peter Jacobsen på 26 57 48 53 eller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Betaling for bordene sker på dagen i Korsør. Vi kan ikke garantere bestemte placeringer, men vil efterkomme eventuelle ønsker i det omfang, det lader sig gøre.

Loppemarked vil være åbent lørdag kl. 10 – 15.

Vi vil selvfølgeligt gøre alt for at oppe besøgsantallet og håber, vi slår sidste års flotte besøgsantal.

Husk at booke hytte, hvis man ønsker at overnatte. Vi har ikke arrangeret noget specielt mht. fællesspisning, da der nok er færre der bliver uden et søndags-arrangement.

Bookning af hytte og evt. nærmere info om bespisning, skal gå til Storebælt Camping, hvor selve loppemarkedet lige som foregående afholdes.

Storebælt Camping og Feriecenter. Storebæltsvej 85 4220 Korsør.

Kontaktinfo og hyttebookning:

Mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

TLF: 58383805

www.storebaeltferiecenter.dk/

På glædeligt gensyn.

Carsten Faber