Hej Heinz.

Jeg er kommet i besiddelse af 2 antikke stænger.

Henholdvis en Silver Salmon 11 fods og en Halk 9 fods. Der står Gold Stream Max 25 gr. på den.

Har de nogen værdi, og hvor kan jeg sælge dem?

M.v.h. O.  

Hej O.

Tak for din mail.

Jamen - det er jo to gode dansk fabrikerede stænger du har fået dig!

Danske fiskestangsfabrikker dukkede op flere steder i landet i årene omkring 2. verdenskrig. Især i det jyske og i særdeleshed i Nordjylland var der mange fabrikanter, der lave fine stænger. Desværre betød den ”asiatiske bølge” af fiskegrej i efterkrigsårene, at dansk grejproduktion - som i mange europæiske lande – måtte lukke ned, da man ikke kunne konkurrere med det billige grej fra Østen.

Din Silver Salmon er fremstillet af Fiskestangsbrikken Marlin i Aalborg for den store Aalborg grossist Petersen Bach, som gennem årene fik sine stangserie lavet af flere lokale fabrikker – bl.a. Cimbric i Nørre Sundby m.fl. Din stang er formodentlig fra sidst i 1950’ne – begyndelsen af 1960’ne – og vil nok med nutidens øjne virke noget tung – hvorfor den nok mere har kuriøs værdi end noget andet.

Den anden stang er lavet lidt længere sydover, nemlig hos HALK i Vorup ved Randers. Fabrikken indehavedes af Hans Carstens, som egentlig startede med at lave pirke, som han solgte til lokale forhandlere i Haderslev. Han knytter venskab med indehaveren af førnævnte grossist Petersen Bach – Svend Nielsen, som ansatte Hans Carsten, der flytter til Aalborg med hele familien i 1954. Her fremstiller han ud over sine egne Halk pirke – også PB’s Rex-endegrej. I 1959 ønskede Carstens at blive selvstændig, og startede sin egen virksomhed i Vorup ved Randers. I 1964 brænder fabrikken – og efter genopbygning bruger Carsten en del af forsikringssummen til at erhverve maskinerne fra fiskestangsbrikken Bendforce, som lå i Nørre Sundby. Så vi ved dermed at din stang må være efter dette år.

Heller ikke denne stang har en direkte værdi – men er dog også historisk sjov, og som jeg ofte svarer – den er bygget til at fiske, og det kan den helt sikkert endnu. Dansk grejhistorie er der i begge dine gamle stænger – men selvom de er flotte og der er originale poser – repræsenterer dine stænger kun nogle få hundrede kroner.

MVH. Heinz