Små glimt fra lystfiskeriets historie ved Heinz Gerhard

Vidste du   at ...

Mester Walton's opfordring  til ved lystfiskeriet at give sig tid til lidt eftertænksomhed også blev fulgt  af en af verdens store tænkere?

Det er hverken Platon,  Nietzche eller Peter Plys, men vor egen Søren Kierkegaard (1813-1855) "denne mærkværdige mand som man kunne møde i  den tidlige morgenstund på de afsides stier langs Stadsgraven (i København) som  han humoristisk havde løst fisketegn til for uforstyrret at kunne tænke"  som Georg Brandes skrev i sin biografi i 1877.

Vidste du   at ...

Skruen der holder spolen på  mange Hardy fluehjul – nye som gamle – kan skrues af og på med en engelsk 20  Pence mønt. "Det er noget vi har aftalt med Royal Mint" sagde Hardy's salgschef  engang med et smil på en Fly-Fair i Kolding. Et faktum er dog, at denne ganske  sære 7 kantede mønt faktisk er som skabt til dette brug – den passer præcis i  kærven !

Vidste du   at ...

Den 19. april 1929 fik  Gerhard Harald Valdemar Andersen engelsk patent på sit snoede 'H.  Andersen-blink' og han var snart efter tæt på at sælge rettighederne til Hardy  – som dog opdagede at Allcock lige havde lanceret et lignende blink, hvorfor  salget ikke blev til noget.

Vidste du   at ...

En anden der rent faktisk  lykkedes at få sin idè solgt og markedsført af Hardy var Dr. Med.  Lottrup-Andersen, der bl.a. var Danmarks Sportsfiskerforbunds første formand  fra 1938. Hans idè var en lille celluloid anti-kink plade man kunne sætte på  linen lige oven over agnen, hvorved man delvis undgik at få sin line snoet  (kinket).

Vidste du   at ...

Skotske Westley Richards –  måske mest kendt for sine fine våben, men også for at supporte og forhandle  William H. Dingley's fine hjul – i årene efter 1. verdenskrig – i 1957 køber  Farlow's. Senere er det i 1998 rent faktisk Hardy der køber og ejer Farlows i  en periode. Verden er lille og pengene bestemmer.

Vidste du   at ...

At 'Æ skomar' alias Hans  Bache, skomagermester fra Tarm – hvortil han kom i 1890'rne, var initiativtager  til dannelsen af Dansk Sportsfiskerforening i 1926, det der senere blev til  Danmarks Sportsfiskerforbund i 1938. Han er nok den der har fanget flest laks i  Skjern å, over 100 menes der – næsten alle i årene 1910-1920.

Samme Hans Bache, der var en  meget beskeden og besindig mand – fandt venskab med Oberstløjtnant Carl Theodor  Wegener (1862-1935), der desuden var maler, billedhugger og i en periode  adjudant for Chr. d. X – og de fiskede sammen igennem en årrække. Wegener blev  førnævnte Dansk Sportsfiskerforenings første formand i 1926 – og vi kender ham  desuden som forfatteren til bogen 'Sportsfiskeren' i 1926 – måske den første  rene danske bog om vores hobby.

 Ved Danmarks Sportsfisker  Forbunds 50 år jubilæum i 1988 – fik man overdraget salig Hans Bache's (Æ  skomar) fiskestang og Silex hjul – historiske klenodier, som man ville forvente  der ville blive værne nidkært om – men desværre ved ingen hvor disse ting i dag  befinder sig?

Vidste du   at ...

De herlige Jagtbreve (1889)  og Nye Jagtbreve (1892) skrevet af Boganis alias Wilhelm Dinesen indeholder jo  ud over jagten ganske meget om lystfiskeri, som Dinesen udtalte var det bedste  efter jagten. Dinesen havde et lidt anstrengt forhold til forlaget, bl.a. ville  han gerne have haft sine noveller udgivet som 'Jagt- og Fiskeribreve' – men det  endte med titlerne som vi kender dem, og som de iøvrigt oprindelig var  offentliggjort i Politiken gennem en del år forinden. Brevene om lystfiskeri  blev i 1960 udgivet som en julehilsen fra Dansk Klichefabrik – med titlen  'Jagtbreve – Udvalgte Breve om Lystfiskeri' i 750 nummererede eksemplarer.

Vidste du   at ...

Langt de fleste fluehjul der bærer de traditionelle engelske fabrikanters navne, f.eks Henry Millward, Ogden Smith, Chas. Farlow og sågar S. Allcock m.fl. – fik rent faktisk deres hjul lavet af J. W. Young i Redditch. Det ses i dag, når man sammenligner kataloger og udbudsmateriale fra Young, som ud over hjul solgt i eget navn har produceret langt flere hjul end først antaget.

Vidste du at ...

I efterkrigsårene kom en del østeuropæiske fiskehjul til Danmark, mest kendt er nok de østtyske Rileh Rex (Richard Lehmann), fine fastspole- og multihjul med kuglelejer, men også Emte Delphin (M. Treppenhauer) og Müller Stabil (Müller Feinmechanik, Rostock) sad på danske lystfiskeres stænger i 1950’rne. Et andet fastspolehjul med navnet Reex kom fra tjekkiske Tokoz.

Vidste du at ...

Der er produceret store mængder splitcanestænger i Danmark. Fabrikkerne skød frem i krigsårene, hvor importen af fiskegrej var stærkt begrænset. Splitcanestænger med navne som Norden, Mesta, Halk, Herfort, Ano og Alaska er alle danske. Men især omkring Aalborg skød mange fabrikanter op, og navne som Rex, Løga, Rowan, Bendforce, Marlin og Cimbric skal findes i det nordjyske område. 

Vidste du at ...

Dansk Grejsamler Klub har desuden et velordnet arkiv og bibliotek, hvor alt historisk materiale - bøger, brochurer, optegnelser, fotos, artikler - samles og bevares for eftertiden. Det vokser til stadighed ved venlige mennesker hjælp, som enten overdrager eller venligt udlåner materialet til kopiering, hvorefter vi naturligvis returnerer tingene uden udgift for dig. Ligger du inde med noget der er af denne art - hører vi meget gerne fra dig - se mail adresser under ”Bestyrelsen”.

Vidste du at ...

Med Danmarks ca. 7500 km. kystlinie vil alle voksne danskere med lidt god vilje kunne stille sig op skulder ved skulder og have et par meter til at svinge en fiskestang. Ikke mærkeligt, at lystfiskeri altid har været en yndet syssel i dette land.

Vidste du at ...

Der er produceret mere dansk fiskegrej end man forestiller sig, ud over talrige store og små stang- og endegrejsfabrikanter, blev der produceret hjul i større stil med navne som BOCA, CAMO, BMV, Lock Ness, Tournament samt lidt mere beskedne fabrikationer bl.a. med navne som IGS, Salar m.fl.

Vidste du at ...

Den i Danmark mest solgte bog omhandlende lystfiskeri er ”Den Fuldkomne Fisker” (The Compleat Angler) af Izaak Walton (1593-1683), som Lystfiskeriforeningen i København udgav den 9. august 1943 på Waltons 350 års fødselsdag. Den er siden kommet i talrige oplag og i alt i ca 80.000 eksemplarer.

Vidste du at ...

Fastspolehjulet ikke er slet så gammelt som folk tror, de første spæde forsøg på en stillestående spole, som linen forlader over kanten – blev gjort i 1880’erne, og det første rigtige fastspolehjul blev fremstillet af Alfred Holden Illingworth i Bradford i England i 1905 – altså for bare godt og vel 100 år siden.

Vidste du at ...

Danmarks formodentlig ældste bog om lystfiskeri menes at være fra 1533, desværre er det eneste kendte eksemplar på Det Kongelige Bibliotek bortkommet for mange år siden, så derfor kendes den kun fra omtale i bibliotekets arkiv og fra en tysk udgave, som den sandsynligvis er en oversættelse af (for snart 475 år siden !)

Vidste du at ...

Danmark ældste bevarede bog om lystfiskeri er derfor ”En Liden Artig oc Konstrig Fiskebog” af Jørgen Jørgensen Holst, som udgav denne sammen med en række andre nyttige bøger i værket ’Oeconomia Nova’. Bogen om fiskeri udkom året efter Chr. d. 4’s død i 1649. Holst var boghandler, bogtrykker og bogbinder – og han blev i øvrigt den første oldermand for Dansk Bogbinder Laug.

Vidste du at ...

Danmark besidder en utrolig verdensrekord, nemlig at èn mand på èn sæson fangede 75 tunfisk, hvoraf de 68 var på stang og hjul. Det var nu afdøde direktør Carl Bauder – ’kaldet tunkongen’, der i 1948 sejlede ud fra Snekkersten, hvor han på under 8 ugers fiskeri sikrede denne utrolige rekord. 

Vidste du at ...

Dansk Grejsamler Klub – stiftet i 1986 – er Skandinaviens-, og måske Europas ældste klub af sin art. Klubben har i dag medlemmer fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England og Japan. Klubben udbygger til stadighed sit omfattende arkiv omkring det danske lystfiskeri, og forsøger at bevarer lystfiskeriets historier, fotos og dokumenter for eftertiden.