DGK’s ordinære generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til DGK’s ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne

Lørdag 10. marts 2018 kl. 16.30

På Storebælt Camping & Feriecenter,

Storebæltsvej 85, 4220 Korsør

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Budget for kommende år, samt fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg

På valg til bestyrelsen er:

Carsten Faber, Flemming Andersen og Leo Thorup (alle modtager genvalg).

Bestyrelsessuppleant:

 

På valg til andre poster:

Revisor: Jørn Rusted-Hansen (modtager genvalg).

Revisor-suppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Vest: Leo Thorup (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Øst: Preben Mikkelsen (modtager genvalg).

  1. Eventuelt

                     

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Carsten Faber

 

Se referat her