DGK’s ordinære generalforsamling 2016

 

Der indkaldes hermed til DGK’s ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne

Lørdag 12. marts 2016 kl. 16.30

På Storebælt Camping & Feriecenter,

Storebæltsvej 85, 4220 Korsør

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Budget for kommende år, samt fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

På valg til bestyrelsen er:

Formand Carsten Faber og tre bestyrelsesmedlemmer: Jacob Viereck, John Lind Rasmussen og Leo Thorup (alle fire modtager genvalg).

Bestyrelsessuppleant: Ledig.

 

På valg til andre poster:

Revisor: Jørn Rudsted-Hansen (modtager genvalg).

Revisor-suppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Vest: Leo Thorup (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Øst: Preben Mikkelsen (modtager genvalg).

7. Eventuelt   

                     

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Carsten Faber

 

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring                                                        

 

§ 7 Bestyrelsen

1.   Består af formand, der vælges direkte af GF, og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer.

2.   Vælges på den ordinære GF efter følgende procedure:

 

Lige årstal vælges: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 medlem til henholdsvis Aktivitetsudvalg-øst og Aktivitetsudvalg-vest samt 1 revisor, alle for 2 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

 

Ulige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 medlem til henholdsvis Aktivitetsudvalg-øst og Aktivitetsudvalg-vest, 1 revisor, alle for 2 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

 

 

Paragraffens nuværende ordlyd:

§ 7 Bestyrelsen

1.   Består af formand, der vælges direkte af GF, og yderligere 6 bestyrelsesmedlemmer.

2.   Vælges på den ordinære GF efter følgende procedure:

 

Lige årstal vælges: formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 medlem til henholdsvis Aktivitetsudvalg-øst og Aktivitetsudvalg-vest samt 1 revisor, alle for 2 år, samt 1 revisor- og 1 bestyrelses-suppleant for 1 år.

 

Ulige årstal vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 medlem til henholdsvis Aktivitetsudvalg-øst og Aktivitetsudvalg-vest, 1 revisor, alle for 2 år, samt 1 revisor- og 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.

 

(Da DGK i øjeblikket ikke har en suppleant til bestyrelsen, vælges der i år to suppleanter, den ene for to år og den anden for ét år.)